Pierwsza Spowiedź Święta

Pierwsza Komunia Święta

Bierzmowanie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

I NIEDZIELA ADWENTU 1 GRUDNIA  2019 A. D.

1.Najbliższa rodzina, wraz z duszpasterzami miejsca składają podziękowania wszystkim za pobożny i wytrwały udział w Uroczystościach Pogrzebowych Ks. Prał. Prof. Jana Kantego Pytla. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg tychże Uroczystości Pogrzebowych. Niech Pana Bóg Wam za to wszystko stokroć błogosławi i wynagradza. Zaś za zmarłego kapłana wznosimy nieustanne: Wieczny odpoczynek...

2.Dzisiaj rozpoczynamy Adwent, czyli okres w roztropności umysłu i serca, radosnego oczekiwania na narodzenie Jezusa Chrystusa. Zapraszamy do udziału w Roratach: dorosłych i młodzież w poniedziałki i piątki o godz.6.30, zaś dzieci wraz z lampionami, które przez cały Adwent, będą zbierały elementy układanki  we wtorek i czwartek o godz.18.00. (Dzieci przychodzą również w środę na godz.18.00, by uczestniczyć w Sumie Odpustowej.) Natomiast Roraty w Sokołowie Budzyńskim, będą w tym tygodniu w czwartek o godz.16.00. Prosimy dzieci o wypisywanie serduszek z dobrymi uczynkami. Będą także losowane figurki Matki Boskiej, wraz z zeszytami do wpisu.

3.Dzisiaj przeżywamy Pierwszą Niedzielę Miesiąca, podczas której będą miały miejsce tradycyjne stałe spotkania formacyjne, poprzedzone Eucharystią Niedzielną, według następującego porządku: Żywy Różaniec, Dzieci wraz z Rodzicami, Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

4.Opłatki i świece na Stół Wigilijny (małe za 7 zł, duże za 13 zł), rozprowadza przed Kościołem Parafialny Zespół Caritas. W Sokołowie Budzyńskim opłatki i świece, będą rozprowadzane w III Niedzielę Adwentu 15 grudnia.

5.Zapraszamy do udziału w Uroczystej Sumie Odpustowej, z racji przypadającego Odpustu Parafialnego ku czci Świętej Barbary, Dziewicy i Męczennicy w środę o godz.18.00 w Kościele. Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi Ksiądz Jan Korygacz, Proboszcz Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Chodzieży.

6.Zapraszamy do udziału w Sumie Odpustowej, ku czci Świętego Mikołaja Biskupa w Ujściu, w piątek o godz.18.00.

7.Informujemy, że w sobotę 7 grudnia o godz.19.15 w salce katechetycznej, rozpoczynamy w naszej Wspólnocie Parafialnej katechezy przedmałżeńskie dla narzeczonych.

8.W przyszłą Niedzielę, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Odnowienie przyrzeczeń Rycerza Maryi Niepokalanej w Budzyniu, podczas Eucharystii o godz.9.00, zaś w Sokołowie Budzyńskim, podczas Eucharystii o godz.10.00. Przypominamy o obecności Wspólnoty Żywego Różańca, Matek w Modlitwie, Apostolstwa Patronki Dobrej Śmierci, Rycerstwa Maryi Niepokalanej. Zaś w godz.10.00-11.00, będzie miała miejsce Godzina Łaski, aby wynagrodzić zniewagi i zelżywości Niepokalanemu Sercu Maryi, a także prosić o miłość, sprawiedliwość i pokój w rodzinie ludzkiej i na całym świecie. Osoby chętne do pozostania Rycerzem Maryi Niepokalanej mogą zgłaszać się w biurze parafialnym, albo zakrystii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

9.W przyszłą Niedzielę, będzie miało miejsce poświęcenie medalików dzieciom, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii Świętej, podczas Eucharystii o godz.11.00 w Kościele. Zaś po niej, będzie miała miejsce katecheza dla tych dzieci i ich rodziców w Kościele.

10.W przyszłą Niedzielę, będziemy obchodzić Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie – po każdej Eucharystii, będzie można złożyć ofiary do puszek na ten cel.

11.W zeszłą Niedzielę na cele inw.- rem.- bud. zebraliśmy 3050 zł. Ofiarodawcom składamy: BÓG ZAPŁAĆ.

12.Biuro parafialne, będzie czynne w tym tygodniu tylko w poniedziałek i wtorek po drugiej Eucharystii wieczornej. Zaś  w sobotę po Eucharystii porannej.

13. W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca:

-We czwartek w Sokołowie Budzyńskim odwiedziny chorych od godz.14.45, Msza Święta wraz z Nabożeństwem Pierwszo-Czwartkowym o godz.16.00, (przed Mszą Świętą okazja do Spowiedzi Świętej). W Budzyniu Nabożeństwo Eucharystyczne z Modlitwą Różańcową o powołania i za powołania, dotyczące Służby Bożej w Kościele, prowadzoną przez Stowarzyszenie Wspierania Powołań Kapłańskich o godz.17.00. Zaś po nim Msza Święta o godz.18.00, w wyżej wymienionych intencjach, wraz ze składką na potrzeby naszego Seminarium Gnieźnieńskiego.

-W piątek odwiedziny u chorych w Budzyniu od godz.9.00. Spowiedź Święta od godz.16.00 dla dzieci, podczas której będzie udzielana Komunia Święta o godz.16.30 i 17.00. Spowiedź Święta dla młodzieży i dorosłych od godz.17.30. Zaś po Mszy Świętej o godz.18.00. Nabożeństwo Pierwszo-Piątkowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

-W sobotę Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP, po Eucharystii porannej o godz.8.00.

14.W tym tygodniu swoje katechezy parafialne, będzie miała młodzież bierzmowana z klas VIII szkoły podstawowej, według ustalonego porządku:

- w poniedziałek o godz.15.00, Grupa I w salce katechetycznej

- w poniedziałek o godz.16.00, Grupa II w salce katechetycznej

- w poniedziałek o godz.17.00, Grupa III w salce katechetycznej

(Przypominamy kandydatom, że obecność na tych spotkaniach jest obowiązkowa.)

15.Zapraszamy wszystkich dorosłych parafian na cykl Katechez Parafialnych, dotykających rzeczywistości Dekalogu w jego poszczególnych odsłonach. IV Katecheza Parafialna, będzie miała miejsce jutro, w poniedziałek 2 grudnia o godz.19.30 w salce katechetycznej.

16.Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie podjęli prace porządkowe, wokoło naszych Kościołów i Plebanii w Budzyniu. Dziękujemy również Firmie PIAFOL, za ofiarowanie worków foliowych na odpady. Staropolskie: BÓG ZAPŁAĆ.

17.Od najbliższego poniedziałku, tj. 2 grudnia, domy mieszkańców Gminy Budzyń, będą odwiedzane przez Społecznych Konsultantów. Wówczas społeczeństwo, będzie miało okazję wyrazić swoją opinię i złożyć podpis, dotyczące kwestii przywrócenia Praw Miejskich Budzynia. Bardzo prosimy o pozytywne podejście, otwartość i życzliwość do projektu przywrócenia wspomnianych Praw Miejskich, jako sprawiedliwości dziejowej, bowiem Budzyń od 600 lat swego istnienia był miastem i to królewskim. Za tym stanem rzeczy, przemawia również fakt, iż nasza wieś, jak i gmina są zasobne w wielu sferach, tym samym odnoszą jedne z najlepszych i najwyższych sukcesów w poszczególnych rankingach.

18.Zachęcamy do zakupu i lektury Przewodnika Katolickiego.

19.W naszych modlitwach pamiętajmy o wszystkich zmarłych wspólnie wołając: Dobry Jezu…